rooster
Home Theme Ask me bravely

KÖZSZOLG!

Eladó egy vadizsírúj fültágító párocska, 15mm, tigrisszem kő.
Ma érkezett az usából, sajnos rossz méretet küldtek, úgyhogy megválok tőle… ha bárkit érdekel, csak dobjon egy üzenetet! Ja és 1500 pénz
Reblogolni ér, ha gondoljátok… Köszönöm!

v0-lumes:

Cameron Grey’s artwork is amazing.

 mostanában az addikcióm tárgya a born of osiris

(Source: f-allujah)

mit gondol watson?

mm<3

(Source: zlobuster)

and from the ashes

i will rise a new man

(Source: thefollyofseward)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter